Projekt

 

BROJ UGOVORA: UP.02.2.2.08.0061
NOSITELJ PROJEKTA: Dječji vrtić Čarobna kućica
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA : 6.552.118,06 HRK

Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obiteljima s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Specifični cilj projekta je unaprijediti uslugu dječjeg vrtića i produljiti radno vrijeme vrtića s ciljem omogućavanja kvalitetnijih programa za djecu i radi bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Ciljevi i svrha Projekta usklađeni su s ciljevima i svrhom poziva te fokusiraju aktivnosti projekta na sljedeće ključne mjere koje se razvijaju i implementiraju projektnim aktivnostima:

  • Omogućavanje usklađivanja privatnog i poslovnog života roditeljima djece koja koriste usluge DV Čarobna kućica, Zagreb
  • Unaprjeđenje redovnog i posebnih programa te uvođenje novih programa
  • Sudjelovanje polaznika vrtića u posebnim programima
  • Uključivanje djece izvan vrtićkog sustava u redoviti rad vrtića kroz programe koji se odvijaju u poslijepodnevnom radu
  • Osiguravanje adekvatno opremljenog prostora didaktičkom opremom i materijalima koji pružaju poticajno okruženje za razvoj djeteta
  • Edukacija stručnih timova
  • Dostupnost usluge logopeda

Kontakt podaci:
Dječji vrtić Čarobna kućica
OIB: 00153516610
Horvatnica 36, 10090 Zagreb
Broj telefona: +385 1 3459 252

Email: info@dv-carobna-kucica.hr
Osobe za kontakt:
Diana Ćaćić, osnivateljica
Broj telefona: + 385 98 418 528

Email: diana@dv-carobna-kucica.hr

Lorena Godec, osnivateljica i ravnateljica

Broj telefona: + 385 92 2689 227

Email: lorena@dv-carobna-kucica.hr

EU poveznice:
• Europski strukturni i investicijski fondovi: www.strukturnifondovi.hr
• Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali:: http://www.esf.hr/operativni-program/

Projekt „Vrtić po mjeri djeteta i roditelja – Osiguravanje usklađivanja privatnog i poslovnog života kroz organizaciju poslijepodnevnog rada vrtića“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
www.strukturnifondovi.hr