Naš tim

Tko smo mi?

Upoznajte naš vrtić

Naše tete

One brinu o Vašoj djeci!

Pozitivne, vedre, drage, smirene i pune ljubavi!

Diana Ćaćić

Diana Ćaćić

Lorena Godec

Lorena Godec

Logopedica Diana

Logopedica Diana

Pedagogica Lucija

Pedagogica Lucija

Zdravstvena voditeljica Mirjana

Zdravstvena voditeljica Mirjana

Kristina Taboršak

Kristina Taboršak

Jadranka Korljan

Jadranka Korljan

Luna Marija Bogadi

Luna Marija Bogadi

Mateja Jurišić

Mateja Jurišić

Marina Smiljan

Marina Smiljan

Sanela Marković

Sanela Marković

Hana Bratković

Hana Bratković

Djeca uče ono što doživljavaju
Dijete koje doživljava neprijateljsko ponašanje, uči se svađati
Dijete koje doživljava ravnodušnost, uči se biti osamljeno
Dijete koje doživljava kritiziranje, uči se osuđivati
Dijete kojemu se često prigovara ne primjećuje da ga okolina voli
Ako se dijete ismijava, uči biti povučeno
Dijete koje doživljava osramoćivanje, uči se stidjeti samoga sebe
Dijete koje uči toleranciju, uči biti strpljivo