Dječji vrtić Čarobna kućica, u sklopu projekta  „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ pruža i usluge logopeda za djecu izvan vrtićkog sustava koji su slabijeg socio-ekonomskog statusa.

Dječji vrtić Čarobna kućica, u sklopu projekta  „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ pruža i usluge sportskog programa za djecu izvan vrtićkog sustava koji su slabijeg socio-ekonomskog statusa.